Pasning af syge og dødende

Fyns Hjemmepleje yder pleje og omsorg til syge og døende personer, vi tilbyder vågekone som tilkøbsydelser.

At søge hjælp til pasning af sine syge og/eller døende pårørende er en stor tillidssag, og vi er meget beviste på det område. Vi arbejder ud fra den palliative indsats som WHO definerer:

“At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art”.

Den syges familie tænkes ind i det palliative forløb, og forløbet strækker sig videre til også at støtte familien i sorgen over tabet.

Palliativ behandling er forebyggelse og lindring af fysisk, psykisk, social og følelsesmæssig lindring, f.eks. lindring af: Smerter, vejrtrækningsproblemer, appetitløshed, kvalme og psykologiske problemer.

 

Vi tilbyder bl.a. hjælp til:

  • Vending og lejring i sengen
  • Funktionsøvelser
  • Pleje af kateter, stomi og andre hjælpemidler
  • Indtagelse af mad og drikke
  • Mund- og hudpleje
  • Ledsagelse og samvær
  • Tryghedsbesøg
  • Sorg & Krise terapi, samtaler med alle parter

Vi ved, hvor vigtigt det er, at de hjælpere, der kommer og skal varetage opgaverne i hjemmet, er klar over hvad deres opgaver er, og hvordan de kan udføres bedst. Derfor gør vi ekstra meget ud af, at det er de samme, der kommer i hjemmet, så der på den måde sker så lidt nyt som muligt, og at de kender til dine behov på bedst mulig måde.

Vores medarbejdere, der vil tilse den syge eller terminale, er alle højt kvalificerede og udvalgt med omhu til opgaven. Der vil altid være råd og vejledning i forhold til serviceloven og pensionsloven.

Vi ved af erfaring, hvor vigtigt det er at inddrage pårørende og have kommunikation imellem. Derfor står vores team altid til rådighed i forhold til støtte, vejledning og omsorg.

Vi ønsker at det handler om Dit Liv, Din tryghed og Dine behov – vi tager os af omsorgen for dig.

Kontakt os og vi vil hjælpe med det videre forløb.

Med Venlig Hilsen

Fyns Hjemmepleje

Gitte Møller

Inderhaver

Kontakt Fyns Hjemmepleje 21791420

Skriv en besked