Hjemmehjælp til alle der har behov

Bor du i eget hjem eller i en ældrebolig og er visiteret til hjemmepleje eller hjemmehjælp, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra kommunen eller fra en privat leverandør, som er godkendt af kommunen.

Hvis du har behov for personlig pleje eller praktisk hjælp skal du altid kontakte din kommunes visitationsenhed først.

Vores team af hjælpere kan udføre alt indenfor personlig pleje og praktisk hjælp. Nedenfor kan du se de mest typisk tildelte ydelser.

YDELSER

 • Personlig pleje
 • Hjælp til bad og hårvask
 • Hjælp til hygiejne
 • Barbering og toilette
 • Mund, hånd og hudpleje, samt klipning af negle
 • Hjælp til på- og afklædning
 • Hjælp til medicinering
 • Hjælp til spisning og ernæring
 • Hjælp til træning og brugen af kropslige hjælpemidler
 • Hjælp til at strukturere hverdagen
 • Tilberedning/opvarmning af mad
 • Hjælp til vending og lejring i sengen
 • Tryghedsopkald
 • Samtale og samvær,Sorg og Krise hjælp af uddannet terapeut.
 • Ledsagelse og hjælp til transport udenfor og i hjemmet
 • Gå ture
 • Skifte senge tøj/rede sengen.
 • vågekone

Er du visiteret til både praktisk hjælp og personlig pleje, kan du vælge én leverandør til begge ydelser.

Hos os vil du møde den samme hjælper, der kommer og udfører begge opgaver, med undtagelse af ferie. På den måde mindsker vi antallet af ansigter i dit hjem og giver både dig og hjælperne en lettere og mere overskuelig hverdag sammen.

Vi ønsker at det handler om Dit Liv, Din tryghed og Dine behov – vi tager os af omsorgen for dig.

Vi tilbyder personlig pleje og praktisk hjemmehjælp i Svendborg, Nyborg og resten af Fyn.

Med Venlig Hilsen

Fyns Hjemmepleje ApS
Gitte Møller
Indehaver
Kontakt Fyns Hjemmepleje: 21791420